Chính sách bảo mật này mô tả cách Nguyên Yoga thu thập và sử dụng thông tin cá nhân mà bạn cung cấp khi sử dụng trang web này. Xin vui lòng đọc kỹ chính sách bảo mật trước khi tiếp tục sử dụng trang web hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn.

Chấp Nhận Chính Sách Bảo Mật

Khi bạn truy cập và sử dụng trang web này, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản được mô tả trong chính sách bảo mật này. Chúng tôi có thể điều chỉnh chính sách này theo thời gian, và các thay đổi sẽ được công bố trên trang web. Những thay đổi này chỉ áp dụng cho thông tin mới và hoạt động trên trang web và không ảnh hưởng đến thông tin đã thu thập trước đó. Vui lòng kiểm tra chính sách bảo mật thường xuyên để cập nhật về cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn.

Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân

Chúng tôi cam kết giữ thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập từ trang web này hoàn toàn bí mật và chỉ sử dụng cho mục đích nội bộ. Chúng tôi không bao giờ chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào. Chúng tôi đảm bảo sự tôn trọng và bảo mật tối đa đối với thông tin cá nhân của bạn.

Thu Thập Thông Tin Cá Nhân Của Bạn

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân, như tên, địa chỉ, địa chỉ email, số điện thoại, và các chi tiết khác mà bạn tự nguyện cung cấp cho chúng tôi. Thông tin này được sử dụng để đáp ứng các yêu cầu cụ thể của bạn, trừ khi bạn cho phép sử dụng chúng theo cách khác. Ví dụ, chúng tôi có thể thêm bạn vào danh sách gửi email của chúng tôi. Thêm vào đó, chúng tôi có thể thu thập thông tin về chuyến thăm của bạn trên trang web, như loại trình duyệt, ngày và thời gian truy cập, các trang bạn truy cập, và địa chỉ trang web bạn kết nối trực tiếp đến trang web của chúng tôi. Thông tin này được sử dụng để cải thiện và quản lý trang web.

Sử Dụng Cookie và Công Nghệ Theo Dõi

Trang web có thể sử dụng cookie và công nghệ theo dõi để cung cấp các tính năng và dịch vụ. Cookie và công nghệ theo dõi giúp chúng tôi thu thập thông tin về loại trình duyệt, hệ điều hành, số lượng người truy cập, và cách mà khách truy cập sử dụng trang web. Chúng tôi cũng có thể sử dụng mã tái tiếp thị đăng nhập để hiển thị quảng cáo mục tiêu trong tương lai.

Phân Phối Thông Tin

Chúng tôi tuân theo Pháp lệnh Dữ liệu Cá nhân (Riêng tư) của Việt Nam trong việc xử lý dữ liệu cá nhân của khách hàng. Chúng tôi không bao giờ bán, chia sẻ hoặc sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho mục đích ngoài việc liên quan đến sản phẩm, đặt lịch, hoặc sự kiện của chúng tôi. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin với cơ quan chính phủ hoặc công ty hỗ trợ chúng tôi trong việc phòng chống gian lận hoặc điều tra, nếu cần thiết.

An Toàn Thông Tin

Chúng tôi đảm bảo rằng thông tin cá nhân của bạn được lưu giữ an toàn. Chỉ những nhân viên, đại lý và nhà thầu được ủy quyền có quyền tiếp cận thông tin này, và họ đã cam kết bảo vệ thông tin đó với sự cẩn trọng tối đa. Bạn có quyền chọn không nhận email và bản tin từ trang web này.

Câu Hỏi và Liên Hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, mối quan tâm hoặc ý kiến nào liên quan đến chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với Nguyên Yoga qua trang Liên hệ với chúng tôi trên trang web.

Thời Gian Áp Dụng

Chính sách bảo mật này có hiệu lực trong suốt thời gian hoạt động của trang web này.

viVietnamese